Finansmotion 14/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 14/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetens utgifter med 50.000 euro för svenskspråkiga byggbestämmelser m.m.

 

 

Enligt landskapsstyrelsen skall förslag till ny plan- och bygglag föreläggas lagtinget under november 2001. Lagen kan sålunda träda ikraft under 2002. En av de viktigaste styrinstrumenten i anknytning till lagen är byggbestämmelserna. Idag gäller Finlands byggbestämmelsesamling i den lydelse den hade 31.12.99 på Åland. Den blir mer och mer inaktuell för varje dag som går. Endast själva myndighetskraven finns på svenska medan s.g.s. samtliga tillämpningsanvisningar endast finns på finska. Detta är inte hållbart då de åländska byggföretagen inte kan tillgodogöra sig denna information. I förlängningen kan detta innebära felaktiga och olagliga konstruktioner med t.ex. fuktskador som följd. Landskapsstyrelsen bör omedelbart fortsätta och slutföra det av den förra landskapsstyrelsen initierade arbetet med att framtaga en åländsk byggbestämmelsesamling som baseras på Sveriges byggbestämmelsesamling och som har ett lämpligt gränssnitt mot de åländska regelverken. Landskapsstyrelsen bör också överväga att framtaga bestämmelser för s.k. fuktdimensionering för att få bukt med fuktskadeproblematiken. Därtill bör landskapsstyrelsen i samarbete med branschorganisationerna inom byggnadsbranschen framtaga ett kompetensutvecklingsprogram som innehåller utbildning om den nya byggnadslagen, byggbestämmelser och problemställningar kring fuktproblem i allmänhet.

 

Med hänvisning till ovanstående förslår vi

 

att anslaget under moment 43.20.01 ökas med 50.000 EUR för framtagande av svenskspråkiga byggbestämmelser, förverkligandet av ett kompetensutvecklingsprogram för byggbranschen samt för implementering av den nya byggnadslagen.

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Danne Sundman

 

 

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén

 

 

Gun-Mari Lindholm