Finansmotion 15/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 15/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen till moment 48.01.01, Trafikavdelningens allmänna förvaltning

 

 

 

Under moment 48.01.01 finns anslag för trafikavdelningens allmänna
förvaltning. En del av anslaget kan användas till miljöarbete.

     Trafiken och utsläppen av koldioxid påverkar de globala klimatförändringarna. Ett enkelt och snabbt sätt att skona miljön skulle vara att ge de åländska bilförarna möjlighet att lära sig s.k. EcoDriving. Förutom att det sparar bensin och miljö finns det möjlighet att spara pengar för bilisterna.

Körsättet innebär bl.a. att köra förutseende, följa hastighetsgränserna samt köra med en lägre växel.

     Körskolorna lär idag ut EcoDriving till nya körkortstagare men de
övriga bilisterna i landskapet borde också få möjlighet att lära sig köra mer miljövänligt. Sparsam körning minskar utsläppen med i genomsnitt 13 procent.

     En övergripande känsla när det gäller miljön är att det vi själva gör inte har så stor betydelse. Men många små vardagsbeslut och framförallt
kunskap om miljön kan få stor effekt.

 

Med hänvisning till det ovan anförda förslår vi

 

att efter det tredje stycket i motiveringen till moment 48.01.01 införs skrivningen "Anslaget inkluderar även kurs- och informationstillfällen som trafikavdelningen ordnar runt om i hela landskapet i mer miljövänlig bilkörning, t.ex. tillsammans med Agenda 21 och trafikskolorna."

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Mats Perämaa