Finansmotion 15/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 15/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomarbete

 

 

Landskapsregeringen föreslår att 57.000 EUR skall budgeteras till projektet ”Husbil”. Det kan inte anses motiverat att satsa så mycket pengar på detta enskilda projekt jämfört med övriga behov.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att anslaget under moment 46.11.52 minskas med 50.000,- EUR.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg