Finansmotion 15/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 15/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand, mf.

2008-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Permitteringar, ändring av allmänna motiveringen

 

 

Landskapsregeringen skriver i allmänna motiveringen att "underställda myndigheter och budgetansvariga ska för ett vart moment där löneutgifter ingår redovisa hur besparingarna åstadkommes samt i behövliga fall inkomma med förslag om permitteringar".

     Landskapsregeringen har dock inte analyserat konsekvenserna för verksamheten av detta förfarande. En verklig analys av de ekonomiska effekterna i förhållande till senaste år, då ett stort antal anställda redan tog ut sin semesterpenning i ledighet saknas också. Inte heller framgår hur man kommer att upprätthålla olika verksamheter t.ex skärgårdstrafiken med personalen permitterad. Till vår kännedom har också kommit att det är problematiskt att genomför permitteringar av lärare under sommaren. Om denna uppgift stämmer kan man fråga sig hur landskapsregeringen tänkt upprätthålla utbildningen på gymnasialstadiet.

     Permitteringar kan någon gång under ekonomiskt svåra tider vara befogade men de bör då enligt vår åsikt ske på ett genomtänkt sätt. Viktigt är också att personalen i ett tidigt får information och involveras i processen. Permitteringarna bör också ske enligt centralt givna direktiv. Som det nu är upplagt så är det upp till enskilda myndigheter och tjänstemän att besluta om hur besparingar skall göras.

Enligt undertecknades åsikt så bör även landskapsregeringen mycket tydligare prioritera inom vilka verksamheter man kan genomföra permitteringar och till vilken omfattning. 

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att:

 

att följande text fogas in under den allmänna motiveringen under rubriken Budget och avlöningsutgifterna (sid. 35-36): Landskapsregeringen skall återkomma i första tilläggsbudget med frågan om permitteringar. Där presenteras en analys över vilka konsekvenser permitteringarna får för olika verksamheter, samt hur det verkliga ekonomiska utfallet blir. Det skall också tydligt framgå hur man genom centralt givna direktiv hanterar frågan om permitteringar."     

 

 

Mariehamn den 16 november

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn