Finansmotion 15/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 15/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m. fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Elektronisk studiestödsansökan, ändring av kapitelmotivering

 

Under hösten har ett stort antal studerande fått vänta oskäligt länge på sina studiestöd. Det har man löst tillfälligt genom att anställa tillfälllig personal. Hela förfarandet med ansökan om studiestöd måste moderniseras och göras om så att de studerande kan lämna in sina ansökningar elektroniskt. Redan 2008 så övergick FPA till denna e-tjänst och varje år lämnar ca 80.000 personer in anhållan om studiestöd. I Finland erbjuder FPA de studerande också andra e-tjänster. Utöver studiestödsansökan kan man även återbetala, annullera och upphäva sitt studiestöd elektroniskt. Via e-tjänsten kan de studerande även se hur mycket studiestöd de redan tagit ut, sina egna inkomstgränser för studiestöd samt uppgifterna om studielån. En studerande som skickat sin studiestödsansökan till FPA kan via e-tjänsten följa med i vilket skede ansökan är, när studiestödet kommer på kontot och hur stort beloppet är. Detta borde även vara möjligt för åländska studerande.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 47.01 Allmän förvaltning,  under avdelningens målsättningar (s. 169) kompletteras med följande punkt:  "- införa ett elektroniskt ansökningsförfarande för studiestödsansökningarna."

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell