Finansmotion 16/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 16/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lotta Wickström-Johansson

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för allmän förvaltning, verksamhetens utgifter (45.01.01) med 100.000  mark för en tjänst som barnombudsman

 

 

Idag firar vi den internationella barndagen för 52a gången. Dagen har instiftats av FN och syftar till att värna om barnens rättigheter med utgångspunkt i FN:s barnkonvention.

     Barnen är en stor grupp i samhället och så gott som allt i samhället berör barnen och deras framtid. Ändå har barnen på Åland få möjligheter till inflytande på samhällsfrågorna. De får inte rösta och har ingen tung intressebevakare. Det finns ingen landskapsstyrelseledamot med särskilt ansvar för barnen.

     EU rekommenderar sina medlemsländer och FN uppmanar alla länder att utse en barnombudsman och det finns både nordiska och europeiska nätverk för barnombudsmän. Varken Finland eller Åland har dock någon barnombudsman. Såväl i Finland som på Åland finns visserligen ”barnombudsmän” som är anställda av organisationer och som gör ett viktigt och bra arbete. Dessa har dock en annan funktion, ställning och tyngd än en barnombudsman som följer kraven i FN:s barnkonvention och de krav som European Network of Ombudsmen for Children ställer.

     Barnen är vår framtid och de är värda och i behov av en makthavare som arbetar för dem på uppdrag av Ålands lagting och med stöd av lagstiftning.

     Om anslaget godkänns bör landskapsstyrelsen snarast utarbeta den lagstiftning tjänsten som barnombudsman kräver så att tjänsten kan tillsättas från 1 juli.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

                                                                

att anslaget under moment 45.01.01, Verksamhetens utgifter, höjs med 100.000 mark för inrättande av en tjänst som barnombudsman från den 1 juli 2001.

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Leo Sjöstrand

 

 

Sune Mattsson

Ritva Sarin Grufberg

 

 

Hasse Svensson

 

 

Sune Eriksson