Finansmotion 16/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 16/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2005-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av allmänna motiveringarna, Näringspolitik

 

 

Tongångarna om sjöfartens och turismens framtid på Åland blir allt dystrare. Vad görs för att motverka den nedåtgående spiralen? Enligt undertecknades förmenande ytterst lite.

     LR föreslår under moment 47.03.41 ett anslag om 100 000 euro för att under tre år förstärka marknadsföringen av Åland som resmål mot bakgrund av den vikande övernattningsstatistiken för den landbaserade turismen. Anslaget kan användas för en tillfällig tjänst för kvalitetsarbete (om inte innovativa åtgärder blir av) för turismstrategin för Åland eller för andra projekt inom turism och landbaserat näringsliv.

     Allting tyder på att LR inte har några egna idéer om vilka nya grepp som bör tas. Vid en analys av situationen ser vi att färjförbindelserna till Åland är upplagda för att uppnå optimala avgångstider från de marknader på finska och svenska sidan som är viktiga för rederierna. Detta är naturligt, men effekten blir att Åland angörs på för den landbaserade turismen synnerligen olämpliga tidpunkter.

     Vi kan dock inte bara skylla på rederierna. Vad möter en turist som stiger av i Mariehamn en vardagskväll eller en söndag? En mer eller mindre aktivitetsdöd stad med få öppna service-ställen. Det är klart att en sådan stad inte kan hävda sig i den allt hårdare konkurrensen.

     Skall turismen utvecklas som en framtida näring värd att räkna med, måste det tas krafttag. En samlad strategi där rederier, turistföretag och myndigheter samverkar måste fås till stånd. Det handlar inte bara om att vi skall ha en golfbana till eller inte. Det handlar om att förmå rederierna att ändra sina turlistor så att effekterna för den landbaserade turismen på Åland optimeras. För att det överhuvudtaget skall vara värt att diskutera måste dock aktiviteter och serviceutbudet öka avsevärt.  Det börjar helt enkelt bli hög tid att arbeta om vi skall lyckas hävda Åland som turistmål.

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att andra stycket i allmänna motiveringarna på sidan 20 får följande lydelse: Landskapsregeringens övergripande mål för turismen på Åland är att Åland skall ha hög attraktionskraft, turismnäringen skall vara långsiktigt hållbar samt verka över hela Åland. För att uppnå detta bör en genomgripande utvecklingsstrategi för den åländska turismen utarbetas gemensamt av rederierna, de landbaserade turistföretagarna och landskapsregeringen.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund