Finansmotion 16/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 16/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Golfbaneprojekt, minskning av anslag

 

I detta moment finns ca 2,5 miljoner euro i tillängliga anslag från tidigare år. I budgeten för 2011 föreslås anslaget ligga på 0 euro. Detta gör att budgeten blir ytterst svår att läsa då det uppenbarligen finns reserverade pengar kvar på olika moment som inte behöver redovisas eller årligen upptas på nytt. Av de 2,5 miljonerna som finns under detta moment, men som inte syns i budgeten, avses 1,5 miljoner användas för ett högkvalitativt golfprojekt. För tillfället är markfrågan gällande ett högkvalitativt golfbaneprojket inte löst och så vitt vi känner till är ett sådant projekt inte är akutellt för inkommande år. Således kan man minska momentet med motsvarande summa, 1,5 miljoner euro, och nya medel kan upptas då det föreligger ett projekt och då markfrågan är löst..

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

                     

att anslaget under moment 47.03.44. Nationella investeringsbidrag (R) för golfbaneprojektet minskas med 1.500.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell