Finansmotion 17/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 17/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen för moment 47.03.41 Turismens främjande

 

 

Marknadsföringen av Åland som konferens- och rekreationsområde i Stockholmsområdet är av väsentlig betydelse för utvecklingen och framtidstron inom turistnäringen på Åland. Effekten från indragningen av den s.k. Ålandsbutiken i Stockholm för några år sedan var ett olyckligt strategiskt beslut för den åländska besöksnäringen.

     För att avhjälpa denna brist på direkt marknadsföring bör en tjänst som marknadsförare inrättas med placering vid Ålandskontoret i Stockholm med uppgift att sälja Åland som konferens- och rekreationsområde.

 

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att ett belopp om 40.000 euro utgörande  del av det i budgeten föreslagna beloppet om 100.000 euro för Åland som resmål, avsätts för en hel- eller halvtidstjänst som marknadsförare vid Ålandskontoret i Stockholm.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson