Finansmotion 17/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 17/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen till moment 48.30.77

 

 

Tullbron i Degerby är central och viktig för både näringsliv och turism på Föglö. En av de viktigaste turistiska händelserna i skärgården är skutträffen, där tullbron spelar en avgörande roll för att skutorna överhuvudtaget skall kunna lägga till. Tullbron är viktig för Föglös näringsliv på flera sätt.

Den nyttjas av bl.a. sandskutor och färjor i linjetrafik. Det finns även förfrågningar från mindre kryssningsfärjor.

     Tullbron i Degerby är i undermåligt skick, det har funnits restaureringsplaner från landskapets sida och projektet har funnits med i budgeten. I årets budgetförslag är projektet borttaget. Landskapet bör föra en dialog men Föglö kommun så att restaureringsplanerna förverkligas.

 

Med anledning till det ovan anförda föreslår vi  

 

att projektet Degerby tullbrygga återinförs i förteckningen över projektbeskrivningarna under moment 48.30.77, Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten.

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Mats Perämaa