Finansmotion 17/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 17/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


GMO-fri zon, komplettering av allmänna motiveringen

 

Under flera års tid har lagtinget debatterat frågan om GMO och att Åland skulle lagstifta om att bli ett GMO-odlingsfritt område. Detta har näringsavdelningen haft på sin agenda men något konkret lagstiftningsförslag för att förhindra att GMO-grödor börjar odlas på Åland har ännu inte presenterats för lagtinget. För att trygga de åländska ekologiska och konventionella jordbruken från GMO-förorening är det av högsta prioritet att Åland kan fortsätta att vara ett GMO-odlingsfritt område.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att till de allmänna motiveringarnas avsnitt om Främjande av näringar, jordbruk och livsmedelsindustri (s. 22) fogas följande text: "Åland ska fortsättningsvis vara ett GMO-odlingsfritt område och landskapsregeringen vidtar i brådskande ordning lagstiftningsåtgärder för att skydda landskapet från odling av genmodifierade organismer och genomför målsättningen att Åland förblir en GMO-fri zon i Finland."

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell