Finansmotion 18/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 18/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2000-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för bostadsbidrag (45.10.50) med 302.400 mark

 

 

Från september 1999 till september 2000 steg de åländska konsumentpriserna med i genomsnitt 3,9 procent. Inflationen påverkades mest , 1,7 procentenheter, av att priserna inom huvudgruppen Boende, värme och el höjdes med 7,8 procent.

     Trots det föreslår landskapsstyrelsen inte någon justering av bostadsbidraget eller någon höjning av anslaget för bostadsbidraget. Med tanke på den stora bostadsbristen är det uppenbart att hyrorna stiger och att särskilt de som har låga inkomster får svårt att klara sig .

     Med hänvisning till detta är det nödvändigt att anslå mera medel och se över regelverket för bostadsbidraget. Särskilt bör ensamförsörjarnas rätt till bostadsbidrag förnyas. Lagtinget beslöt ifjol i samband med budgeten att en uppföljning av bostadsbidraget skall ske. Eftersom inget skett föreslår vi att finansutskottet höjer anslaget för bostadsbidraget och ger landskapsstyrelsen i uppdrag att med det snaraste föreslå ändringar i lagen om bostadsbidrag (63 / 1975)

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget i budgeten för 2001 under moment 45.10.50 Bostadsbidrag höjer anslaget med 302.400,00 Fmk.

 

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Lasse Wiklöf