Finansmotion 18/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 18/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.40.21 M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter

 

Skolfartyget M.s Michael Sars är bra reklam för de åländska sjöfartsutbildningarna och passar bra in i konceptet om att utveckla Åland till ett sjöfartskluster. Det finns knappast någon sjöskola i Norden som har ett lika modernt fartyg som M.s. Michael Sars. Sjöfartsutbildningen på Åland har ett gott rykte i vår omvärld och det är viktigt att slå vakt om det. Till detta bidrar i högsta grad det nya skolfartyget.

     Skolfartyget M.s Michael Sars har inneburit en stor uppgradering av sjöutbildningen när det gäller drifts- och underhållsteknik, samt möjligheten att utföra övningar i navigation och fartygsmanövrering. Fartyget är för dessa förhållande modernt och lämpligt som skolfartyg.

     Därför finns det också ett intresse utanför Åland för att hyra skolfartyget. Både Åbo och Visby sjöskolor saknar nu skolfartyg och är intresserade av att hyra Michael Sars. Detta skulle ställa stora krav på skolfartyget, som bör vara i toppskick och utrustat med senaste teknik.

     På grund av att finska sjöfartsmyndigheter vägrar godkänna fartygets livbåt som ”man överbord båt” måste det anskaffas en liten godkänd båt med sjösättningskran före februari 2006, annars kan skolfartyget inte användas såsom planerat. Vidare behöver radaranläggningen uppgraderas för att uthyrning skall kunna ske.

     Viktigt är att underhållet sköts kontinuerligt. Den rost som nu finns på fartyget behöver åtgärdas. Underhållet torde betala sig tillbaks vid en framtida försäljning.

 

Med anledning av det ovan anförda förslår vi

 

att anslaget under moment 46.40.21 höjs med 40 000 euro.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund