Finansmotion 18/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 18/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslaget under moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund

 

 

Det kan inte anses försvarbart att påbörja ytterligare ett s.k. för besöksnäringen infrastrukturellt projekt helt i landskapets regi. Före man förverkligar något av dessa planer bör sjöfartsmuseets tillbyggnad genomföras. Planerna i Bomarsund innehåller dock många intressanta idéer men man måste fråga sig om detta är något som skall göras i landskapets regi och om kalkylerna för drift och investering håller. Istället borde detta göras av en privat entreprenör med stöd av landskapet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att anslaget under moment 46.60.74 minskas med 500.000,- samt att motiveringen momentet kompletteras med följande: ”Landskapsregeringen utreder intresset hos privata aktörer om ett samarbete kring driften av ett besökscentrum i Bomarsund.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Fredrik Karlström

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Mika Nordberg