Finansmotion 18/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 18/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Skärgårdssamarbetet, höjning av anslag

 

Det har visat sig att landskapsregeringens beslut från den 18 juni 2009 att säga upp avtalet med Nordiska ministerrådets Skärgårdssamarbete har varit förhastat och något som skärgårdskommunerna uppfattar som mycket negativt. I dagsläget behövs fler samverkansprojekt för att utveckla skärgården och öka dess möjligheter till större ekonomisk och livskraftig bärkraft.

     Skärgårdssamarbetet har fungerat som en central aktör i och kontakskapare för Interreg-samarbetet. När Åland inte längre är med i Skärgårsdssamarbetet går landskapet miste om möjligheterna att delta i de olika Interreg-projekten. För att finanisiera höjningen av detta anslag föreslår vi att man flyttar över outnyttjade Interreg-medel till en nystart för Skärgårdssamarbetet.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 42.05.04 Skärgårdssamarbete (F) höjs med 28.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell