Finansmotion 18/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 18/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 43.25.83 Bostadslån med 7.000.000 euro samt ändring av motiveringen till momentet och kapitlet 43.25.

 

Landskapsstyrelsen avser att börja bedriva bankverksamhet i form av direkta lån för bostäder. Det är inte hållbart att på detta sätt konkurrera med privata kreditinstitut och banker.

 

Landskapsstyrelsen tvingas låna pengar för att bygga upp verksamheten när budgetunderskottet ändå är anmärkningsvärt stort. Detta blir endast en byråkratiskt tungrodd variant på indirekt räntestöd. Med tanke på ränteläget och de nuförtiden någorlunda förutsägbara framtidsutsikterna inom finansvärlden är direkt räntestöd ett bättre sätt att subventionera bostadsbyggandet.

 

Räntestöd är också en rättvisare finansieringsform där alla typer av bostäder subventioneras på någorlunda samma sätt. Hyresnivån bör regleras av marknaden enligt hyreslagen och en marknadsmässig hyresnivå är en förutsättning för nyproduktion av bostäder.

 

Som motiv anger landskapsstyrelsen att underlätta för bostadsbolag på landsbygden och i skärgården. Detta kan enklare göras genom att se över regelverken för landskapsborgen för bostäder. 

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

1. att anslaget under moment 43.25.83 Bostadslån minskas med 7.000.000 EUR till 1.000.000 EUR

 

2. att första stycket i motiveringen till moment 43.25.83 strykes i sin helhet

 

3. att sista stycket i motiveringen till kapitlet 43.25 strykes i sin helhet och istället får följande lydelse: ”Landskapsstyrelsen överlämnar under budgetåret förslag till lagtinget på hur systemet med landskapsborgen för bostadslån kan utvecklas i syfte att jämställa bostadsproduktion på landsbygd och i skärgård med dito i staden.”

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

Olof Salmén

 

 

Bert Häggblom