Finansmotion 19/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 19/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till allmänna motiveringarna, Social- och miljöpolitik

 

 

I rambudgeten för år 2007 skriver  Ålands landskapsregering: "Det preventiva arbetet inom primärvården – att minska riskerna för och förebygga uppkomsten av sk livstidssjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, övervikt, alkoholmissbruk mm.) - bör få utökad uppmärksamhet."

     Förebyggande hälsovård är en satsning både i ekonomisk men även i social och mänsklig bemärkning. På lång sikt sparar det mycket mänsklig lidande och inte minst på pengar.

     Beklagligt är att de goda intentionerna från rambudgeten och även från planen för hälso- och sjukvård för 2007 inte tas med i budgeten för 2007. Skrivningarna i allmänna motiveringen är mycket diffusa. ÅHS tar ett helhetsgrepp om diabetesvården, vilket är positivt, men inte tillräckligt. Det behövs ett mera samordnad grepp om landskapets intentioner inom begreppet "Förebyggande hälsovård”, för att undvika felsatsningar och dubbelarbete.

     Vi anser att för att lyckas med arbetet att förbättra ålänningarnas möjligheter till modern och adekvat folkhälsoarbete behövs det ett långsiktigt och finansiellt tryggat program.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att följande text införs i den allmänna motiveringen under kapitel  Social- och miljöpolitik, under rubriken Hälso- och sjukvårds- samt miljöhälsovårdspolitik: "Landskapsregeringen kommer under året, i samråd med Ålands Hälso- och sjukvård, att utarbeta en långsiktig plan för förebyggande hälsovård för olika ålderskategorier .

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Roger Eriksson

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren