Finansmotion 19/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 19/2007-2008

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

 

I samband med att vägen genom Söderby i Lemland byggdes om borde en planskild korsning för den lätta trafiken har byggts i korsningen Norra Söderbyvägen/Valborgsvägen och Lemlandsvägen. Då det inte av olika orsaker gjordes bör projektet förverkligas nu i efterhand. Vidare bör gång- och cykelvägar byggas från Lemström till Söderby och från Mariehamn till Järsö.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att anslaget under moment 48.30.77 höjs med 170.000,- EUR samt att motiveringen under momentet, under rubriken Trafikområde 3 kompletteras med följande: ”Anslag upptas för förverkligande av en tunnel för gång- och cykeltrafik under Lemlandsvägen i Söderby. Projektering påbörjas för att bygga gång- och cykelvägar från Lemström till Söderby och från Mariehamn till Järsö”.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Danne Sundman

Fredrik Karlström

 

 

 

Mika Nordberg