Finansmotion 19/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 19/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m. fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bussarnas samordning samt bilpool, ändring av motiveringen

 

I årets budget ges ett anslag om 1 550 000 euro till understöd för kollektivtrafiken och för dess upprätthållande. För de som inte har egen bil är det viktigt att man kan förlita sig på att kollektivtrafiken fungerar i enlighet med den information och de turlistor som regeringen fastställer. Under senare tid har det framkommit flera fall att det står i turlistan att kollektivtrafiken kombinerar med landskapsfärjans ankomst men då man kommer fram till hamnen har bussen redan avgått. På trafikavdelningen vill man inte påta sig ansvaret för detta utan hänvisar till bussbolagen. I texten på sid. 216 står att busstidtabellerna samordnas i mån av möjlighet med skärgårdstrafikens turlistor för de frigående färjorna. Detta bör ändras.

     Vi vill även att landskapsregeringen gör en rejäl satsning på att stimulera till samåkning och inleder provförsök med nya metoder för att minska bilkörandet. Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK har i samarbete med Åbo Akademi tagit fram en prototyp för ett webbaserat samåkningssystem. Att utveckla nya sätt att öka samåkandet skulle passa bra att testa över hela Åland, inte bara i skärgården.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att andra styckets andra mening (sid. 216) i motiveringen under  moment 48.10.45. Understöd för kollektivtrafik, ändras till följande: "Busstidtabellerna måste samordnas med skärgårdens turlistor för de frigående färjorna." samt

 

att det till motiveringen fogas ett nytt stycke enligt följande: "Landskapsregeringen satsar på nya projekt för att stimulera till samåkning och initierar provförsök för att minska bilkörandet utgående från SKUNK:s webbaserade samåkningssystem."

         

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell