Finansmotion 2/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 2/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under 43.05

 

 

Ett nytt rättvist system för finansiering av Ålands Radio har länge efterlysts. Ett bra tillfälle att ta fram ett sådant är i samband med arbetet att ta fram ett nytt etermediapolitiskt program.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

Motiveringen under kapiel 43.05 kompletteras med följande: ”I uppdraget ingår också att ta fram ett nytt system för finansiering av Ålands Radio och TV ab:s verksamhet som skall ersätta dagens system”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

 

 

Mika Nordberg