Finansmotion 2/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 2/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till Allmän motivering, Trafik och transport, Kortrutt

 

 

Landskapsregeringen skriver om en ny Vårdöbro följande:

”På norra linjen fortsätter kortruttskonceptet med planeringen av … samt en förstudie av en broförbindelse mellan Prästö och Töftö.”

 

Detta är ingen ny fråga för lagtinget. Senast frågan var aktuell var dragningen av den fasta förbindelsen till Vårdö nog mera fokuserad på en anslutning över Lumparland-Ängö-Kalvholm-Mickelsö.

 

En sådan dragning skulle binda fast Vårdöbosättningen på öarna Ängö och Bussö med hemkommunen, den skulle skapa förutsättningar för en framtida ringväg runt Lumparn och den skulle skapa goda förutsättningar för ett kraftigt utökat samarbete för Vårdö med Lumparland-Lemland och södra skärgårdens Föglö, Sottunga och Kökar över Långnäs och Svinö.

 

Vår nedan föreslagna textkomplettering bör också beaktas i förteckningen av projekt under moment 48.30.79 ”Förstudie av fast förbindelse …” som bör kompletteras med detta alternativ.

 

Med hänvisning till det framförda föreslår vi

 

att det andra stycket i den allmänna motiveringens avsnitt Trafik och transport, Kortrutt får följande lydelse: "På norra linjen fortsätter kortruttskonceptet med planeringen av linfärja på linjen Åva-Jurmo, påbörjande av planeringen av det så kallade Bäröprojektet samt en förstudie av alternativen broförbindelse mellan Prästö och Töftö jämte bro- och bankförbindelse över Lumparland-Ängö-Kalvholm-Mickelsö."

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand