Finansmotion 20/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 20/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Ändring av kapitelmotiveringen under 46.15 Grundskoleväsendet

 

 

En av framtidens viktigaste branscher är IT-sektorn. Vissa företag på Åland är bland de världsledande i det verksamhetsområdet och för att säkerställa att det finns engagerade och kunniga människor även i framtiden behöver vi se till att de personer som visar intresse redan i grundskolan får tillgång till kunniga lärare och aktuella  dataprogram i undervisningen. Idag får våra skolungdomar utbildning i multimedia och IT på dataprogram som inte används i det verkliga livet. Det bör tillses att de ungdomar som visar intresse för databashantering, web-design och film/ljud-redigering redan i grundskolan får tillgång till lärare med kompetens samt tillgång till de dataprogram som används av näringslivet idag.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att i kapitelmotiveringen under kapitel 46.15 under tredje stycket ges följande tilllägg: ”- skolorna undervisning i IT så att skolorna tillser att elever som väljer IT/multimedia som  tilläggsämne skall erhålla undervisning av lärare med hög kompetens i  dataprogrammen som används av näringslivet idag såsom t.ex. Photoshop, Dreamweaver och Premier samt att datorerna är utrustade med dessa mjukvaror.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

Mika Nordberg