Finansmotion 20/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 20/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Den generella permitteringen på ÅHS utgår, ändring av motiveringarna

 

 

Landskapsregeringen skriver på sidan 110 att ”Budgetförslaget bygger på att ÅHS … besparingar som motsvarar löneutgifter för två veckor.”

 

Styrelsen för ÅHS har beslutat att inte föreslå denna besparing utan att uppnå LR:s sparbeting på annat sätt. Trots den ansträngningen och det lyckade resultatet i ÅHS styrelse vidhåller LR sitt permitteringskrav på hela ÅHS personal på 2 veckors frånvaro från arbetet eller motsvarande.

 

Eftersom ÅHS styrelse redan i sitt budgetförslag på annat sätt visat hur motsvarande besparing kan göras och eftersom det inte är möjligt att permittera alla delar av hälso- och sjukvårdens förslag föreslås att den lösningen slopas för ÅHS del.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att sista stycket (sid. 110) under rubriken Ekonomiperspektivet i  motiveringen till  45.70 Ålands Hälso- och sjukvård stryks.

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand