Finansmotion 20/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 20/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till momentet 43.40.01 Fastighetsförvaltning - verksamhetens utgifter

 

 

Eftersom landskapsstyrelsen avser att fortsätta ansträngningarna att hyra ut Eckerö post- och tullhus till privata intressenter och därigenom få en lämplig långsiktig användning av huset så förefaller det överflödigt att ha en verksamhetsledare anställd under hela året.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att  fjärde stycket i motiveringen till moment 43.40.01 strykes

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén