Finansmotion 21/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 21/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för vattenförsörjning och vattenvård, verksamhetens utgifter (45.54.01) med 250.000 mark för en kartläggning av bottendöden runt Åland

 

Tillståndet i Östersjön liksom i de åländska vattnena är alarmerande. Landskapets invånare känner stark oro över  det hot som övergödningen och övrig nedsmutsning av havet utgör. Situationen är redan så allvarlig att den utgör ett hot mot turistnäringen. Men även semestrande ålänningar har sommartid  fått kratta alger ur sjön och varseblivit  stanken från förruttnelseprocessen  utmed stränderna.

 

Hela diskussionen i landskapet kring tillståndet i vår vattenmiljö har just kretsat kring vattnets kvalitet och olika skadliga utsläpp. Den debatten är naturligtvis mycket viktig men nuvore det intressant att också få vetskap om hur stor omfattningen är beträffande döda bottnar runt Åland. Det är bekant att bottendöden accelererar med väldig fart ute i Östersjön. Nu görs även gällande att bottnarna upp till mer än 70 procent är döda också i Stockholms skärgård.

 

Döda bottnar kan inte producera  liv och en fauna som är omistlig för ett friskt och produktivt vatten. Att utreda bottnarnas tillstånd i vattnena kring Åland är därför en nödvändighet. Frågan brådskar!

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget under moment 45.54.01. upptar ett anslag om  250.000 mk för att kartlägga omfattningen av bottendöden  runt Åland.

 

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Lasse Wiklöf