Finansmotion 21/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 21/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 43.01.01 – kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter

 

Landskapsregeringen föreslår att en tjänst som förvaltningschef kan inrättas efter att LL om [landskapsstyrelsens] allmänna förvaltning ändrats. Eftersom lagtinget inte behandlat ändringen av lagen kan lagtinget inte i detta skede ta ställning till frågan i budget varför motiveringen föreslås struken. Vidare föreslås en ny tjänst som enhetschef för en polisenheten inrättad. Efter uppgifter i massmedia är det nödvändigt att foga ett tillägg till motiveringen att normal rekryteringsprocess skall tillämpas för besättande av tjänsten.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

1. att andra stycket i motiveringen under moment 43.01.01 stry-      kes samt

2. att följande tillägg fogas till tredje stycket i motiveringen:         ”Tjänsten lediganslås och en tjänsteinnehavare rekryteras på          vanligt sätt”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

Gun-Mari Lindholm