Finansmotion 21/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 21/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minskning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål

 

Landskapet torde ha tillräckligt med markområden i sin ägo och dessutom garanteras naturskyddet genom att åländsk mark skall ägas av ålänningar, varför kostnaderna kan minskas för anskaffning av områden för naturskyddsändamål.

 

Med hänvisning till den ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.52.88 minskas med 100.000,- EUR.

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Danne Sundman

Gun-Mari Lindholm