Finansmotion 21/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 21/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Självfinansiering av Ålands Sjösäkerhetscentrum, sänkning av anslag

 

Ålands Sjösäkerhetscentrum bedriver en verksamhet med hög kvalitet, en verksamhet som enligt uppgift uppskattas hos centrets kunder.

 

Enligt vad undertecknade erfarit arbetar landskapsregeringen nu aktivt med att bolagisera verksamheten och involvera privata intressenter. Detta stöder vi varmt, då vi ser att det ytterligare skulle ge centret möjlighet att utvecklas och anläggningarna skulle användas än mer effektivt.

 

Ända från starten har målsättningen med centrets verksamhet varit att verksamheten skall gå runt på sina egna inkomster. Då planerna nu framskrider och man enligt dessa går vidare med en bolagisering finner vi det angeläget att man som en förberedande åtgärd ser till att den ursprungliga målsättningen om självfinansiering skulle uppnås redan nu.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.41.20 Ålands Sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR) sänks med 100.000 euro till 0 euro.

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand