Finansmotion 21/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 21/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar med 50.000 euro för asfaltering av parkeringen vid Eckeröhallen

 

 

När Eckerö Hallen byggdes ytbelades inte parkeringen utanför hallen utan den har en yta av grus. Detta innebär olägenheter i form av ökat underhåll och slitage samt sanitära olägenheter i hallen. Parkeringen bör således asfalteras.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget  under moment 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar utökas med 50.000 EUR till 268.000 EUR för asfaltering av parkeringen vid Eckerö Hallen.

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

Olof Salmén

 

 

 

Bert Häggblom