Finansmotion 21/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 21/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Skärgårdssamarbete, tillägg till allmänna motiveringen

 

Ålands landskapsregering sade i juni 2010 upp ett trettioårigt avtal med Nordiska ministerrådets Skärgårdssamarbete. Detta har skapat oro i de åländska skärgårdskommunerna som känner behov av att få vara med i de utvecklingsarbete som pågår i de västra och östra skärgårdsregionerna. Bland annat Kökar kommun har antagits som medlem av Nordiska ministerrådets Skärgårdssamarbete och Föglö kommunn ämnar också anhålla om medlemsskap. För att möjliggöra för hela Åland och i synnerhet för alla åländska skärgårdskommuner att vara aktör och dra nytta av de olika Interreg-projekt som pågår i våra närområden vore det viktigt att ompröva beslutet och återuppta samarbetet.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att under en ny rubrik kallad Internationellt samarbete i den allmänna motiveringen (s. 3) införs ett nytt stycke med följande text: "Landskapsregeringen återupptar sin medverkan i Nordiska ministerrådets Skärgårdssamarbete under 2011 eftersom det bland de åländska skärgårdskommunerna fortfarande finns ett stort behov av att vara delaktig i detta regionala samarbete."

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell