Finansmotion 23/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 23/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under 43.27

Elsäkerhet och energi

 

 

 

Landskapsregeringen redovisar i budgetförslaget planer på lovvärda satsningar på utveckling inom energiområdet. För att möjliggöra detta måste det finnas en kraft i förvaltningen som driver på utvecklingen och drar olika projekt samt fungerar som ett gränssnitt mot energibranschens aktörer. Föreslås därför att ett s.k. energikontor inrättas där vissa befintliga resurser inom förvaltningen sammanförs med tilläggsresurser som finansieras av branschens aktörer och EU.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under kapitel 43.25 Elsäkerhet och energi: ”Landskapregeringen startar under året ett energikontor genom att omfördela befintliga resurser inom förvaltningen samt med extern finansiering av energibranschens aktörer samt EU för att leda utvecklingen inom energipolitiken”

                                           

                                             

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm