Finansmotion 23/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 23/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 47.03.88 Aktieteckning i bolag

 

Landskapsregeringen föreslår att en aktieteckning görs i Åland Industrihus AB för att bygga etapp två av ”Kvarteret iTiden”. Undertecknade anser att projekten kan genomföras men att finansieringen skall skötas av privata finansiärer alternativt bör etapp I säljas för att finansiera etapp II. Dessutom bör ett regelverk tas fram med klara kriterier som företag skall uppfylla för att få hyra subventionerade offentligt finansierade lokaler. T.ex. bör företag som är inom IT-branschen prioriteras och inte vräkas som nu är fallet. Alternativt skall företagen hänvisas till att äga sina lokaler eller ordna annan privat finansiering för lokalerna. Detta för att få projektet tillbaks till det koncept som från början var tänkt. Vidare bör befintliga lokaler i Kvarteret iTiden säljas ut till den del de hyrs av företag som enligt kritierna skall äga sina lokaler själva.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande fogas till motiveringen under moment 47.03.88: ”Projektet skall finansieras privat och klara kriterier skall tas fram med villkor för företag som skall få tillgång till att hyra subventionerade offentligt ägda lokaler. Enligt samma regelverk bör också befintliga lokaler i Kvarteret iTiden säljas ut till hyresgästerna”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm