Finansmotion 23/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr  23/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Harriet Lindeman

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS nr 6

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till kapitel 44.01 Finansavdelningens förvaltningsområde, Allmän förvaltning

 

 

Tidigare pensionssystem för offentligt anställda var mycket ofördelaktigt för den vårdpersonal som inte hade en fast tjänst med längre sammanhängande anställningsförhållande. Det fanns och finns fortfarande ett stort behov inom vården för de så kallade inhopparna, som i mångt och mycket räddar arbetssituationen inom sjukvården, då ordinarie personal med kort varsel anmäler sjukfrånvaro m.m.

     Nuvarande pensionssystem har rättat till detta förhållande. Många av dem som ställde upp i vått och torrt med flera arbetsförhållanden under 1 vecka var kanske inte medvetna om hur de skulle drabbas då de skulle gå i pension. Som känt är pensionsfrågorna mycket svåra att förstå för var och en. Utgående från att pensionssystemet nu är tillrättalagt borde landskapsstyrelsen utreda möjligheterna att retroaktivt skapa ett system som på något sätt skulle ge de personer som under många år var ”räddande änglar” inom vården något bättre pension än nu är fallet. Om det inom andra yrkesgrupper finns motsvarande problem skall de naturligtvis behandlas på samma sätt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

Att under moment 44.01, lägga till en målsättning för år 2002:

-att en utredning görs med syfte att retroaktivt förbättra pensionsförmånerna för anställda med mycket korta anställningsförhållanden

 

 

Mariehamn den 19 november 2001

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Dennis Jansson

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson