Finansmotion 24/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 24/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 200.000 mark för anskaffning av en bentäthetsmätare

 

 

Fel kost och för lite motion redan i unga åren är orsaken till att varannan kvinna i åldern över 50 år kommer att drabbas av någon form av benskörhetsfraktur enligt svenska undersökningar. Risken att drabbas av benskörhet är större hos kvinnor, men även män kan lida av  sjukdomen.  Läser man statistiken runt denna sjukdom kan man bara konstatera att den  har stora ekonomiska och även individkonsentrerade  följder.

     Vi människor är intresserade att få vår hälsa eller ohälsa verifierad i mätbara värden. Vi vill veta vårt blodtryck och kolesterolvärde för att väcka vår insikt att åtgärda missförhållanden .

     För att mäta bentäthet finns det   en såkallad ” hälmätare ” som kan användas som diagnostiseringsinstrument vid sjukdomsmisstanke eller även som sk. sållningsinstrument. Speciellt kvinnor efter klimakteriet skulle vara behjälpta av diagnostiken men även yngre har nytta av den. Idag finns inte denna teknik tillgänglig på Åland.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.70.20.  Verksamhetens utgifter (ÅHS) höjs med 200.000 mark till  307 194 000 mk för att till ÅHS anskaffa en sk. Bentäthetsmätare.

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Viveka Eriksson

Leo Sjöstrand

 

 

Sune Mattsson

Sune Eriksson

 

 

Hasse Svensson

Ritva Sarin Grufberg