Finansmotion 24/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 24/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 43.27.40 Understöd för främjande av förnybar energi

 

Istället för att stöda förnyelsebar elproduktion med investeringsstöd bör ett system med elcertifikat införas för att gynna förnyelsebar elproduktion. Ett sådant system skulle innebära intäkter för anläggningar som producerar förnyelsebar energi och ersätta investeringsstöd. Om åländska elenergiproducenter får tillgång till den gemensamma certifikatmarknad som planeras att upprättas mellan Sverige och Norge skulle det innebära att man kunde exportera certifikat och sålunda få intäkter utanför Åland.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 43.27.40 minskas med 1.440.000,- EUR samt att första stycket i motiveringen under momentet strykes.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

Fredrik Karlström