Finansmotion 24/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 24/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Föglötunnel, strykning av anslag

 

 

Betydande belopp har redan lagt ner på undersökningar för ett tunnelbygge till Föglö. LR föreslår nu att ytterligare 900.000 euro skall läggas på projektet under år 2010. LR motiverar sig med att lagtinget beslutat under förra mandatperioden att utreda alternativet.

 

Vi framhåller att utredandet nu måste ta en ny riktning. Först måste klargöras vilken del av hela skärgårdstrafiken som skall ledas över Föglö. Vår uppfattning är att hela skärgårdstrafiken skall ledas denna väg för att motivera ett sådant ekonomiskt och miljömässigt megaprojekt som en trafiksäker till Föglö skulle innebära. ÅSUB har nu också konstaterat att blott Föglös närings- och sysselsättningspolitiska behov inte är tillräckliga motiv.

 

Efter att en totalplan för skärgårdstrafikens framtida struktur (rutter, ändhamnar, fartygsmodeller, skillnader mellan säsonger, mm) och kostnadsberäkningen för denna inkluderande alla anslutningsvägar och nya färjfästen framlagts kan lagtinget ånyo ta ställning vilken roll en tunnel till Föglö har i en sådan totalplan och huruvida alternativa lösningar för Föglölinjen med förkortade färjpass ändå kan vara bättre alternativ i en sådan totalplan.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 48.30.78 Kortruttsinvesteringar (R) strykes.

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

 

Jörgen Strand