Finansmotion 24/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 24/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Ronald Boman

2001-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ltl Harriet Lindeman m.fl.: Angående komplettering av motiveringen till kapitel 44.01 Finansavdelningens förvaltningsområde, Allmän förvaltning

 

 

I ett nytt moment föreslås att Godby idrotts- och motionscentrum skall beviljas 80 procent i bidrag för sina investeringar. Enligt mina värderingar skall högst 50 procent beviljas i bidrag för dylika projekt. När det gäller badhuset i Mariehamn har man kalkylerat med en totalkostnad om 60 miljoner mark, vilket skulle innebära ett landskapsstöd om ca 30 miljoner mark. Jag anser att ett badhus i Mariehamn skall byggas för den lokala befolkningens behov och därigenom torde ett badhus i 25 miljoners klassen räcka mer än väl. Detta innebär att landskapets andel minskar i motsvarande grad.

 

Med stöd av ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 44.10.32 Bidrag för samhällsekonomiska projekt (R) minskas med 1.000.000 euro.

 

 

Mariehamn den 16 november 2001

 

 

Ronald Boman