Finansmotion 25/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 25/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter

 

 

Det kan inte anses motiverat att landskapsregeringen äger och förvaltar hyresbostäder. Därför bör hyresbostäderna vid Grindmattesvägen säljas. Uppskattningsvis är fastigheten värd 100.000,- EUR, om ett högre försäljningspris erhålles kan landskapsregeringen återkomma i tilläggsbudget.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 33.40.88 höjs med 100.000,- EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Gun-Mari Lindholm