Finansmotion 26/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 26/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 45.52.20 Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

Landskapsregeringen har i moment 45.52.20 för avsikt att stabilisera anställningsförhållandena för den berörda personalen genom att teckna fortlöpande arbetsavtal och samtidigt minska andelen säsongsanställda. De tjänster som avses under momentet torde kunna upphandlas av privata entreprenörer vilket säkerligen skulle effektivisera verksamheten. Dessutom kunde dylika tjänster utgöra en viktig bas och ett komplement för småföretagare i t.ex. fastighetsskötarbranschen i skärgården. Landskapsregeringen bör upphandla dessa tjänster under året och sålunda kan anslaget under momentet minskas.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.52.20 minskas med 50.000 EUR samt att sista meningen i motiveringen ersätts med följande: ”Landskapsregeringen utreder under året möjligheten att upphandla dessa tjänster av privata företagare och återkommer med resultatet i tilläggsbudget” samt att tjänsterna i tablån för 2009 utgår.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Danne Sundman

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg