Finansmotion 26/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 26/2009-2010

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2006-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Helikopter för patienttransport, komplettering av motiveringen

 

Det har framkommit att nuvarande operatör för luftburen patienttransport har haft svårigheter att uppfylla ingånget avtal. Nuvarande helikopter är väderberoende som bidrar till att extern hjälp i form av dyrare arrangemang måste tillgripas.

     Det är viktigt att den s.k. HEMS-nivån upprätthålls. Helikoptertransporten från skärgården in till Mariehamn upplevs som en viktig del av sjukvården idag. I synnerhet när hälsovårdarberedskapen tidvis i vissa kommuner går på sparlåga, är vetskapen om tillgången till snabb transport en trygghet.

     Vid nästa upphandling är det även viktigt att överväga möjligheten att samarbeta med andra aktörer och operatörer, inte minst vid sjöräddning och skogsbrandsbekämpning.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 45.30.23 Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet, skall kompletteras med följande: Nuvarande helikopterverksamhet utvärderas och analyseras under första delen av 2010 och resultatet utgör grunden för den nya upphandlingen. I den ingår olika alternativa modeller till hur den luftburna ambulanstransporten skall ske under nästa avtalsperiod.

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

John Hilander