Finansmotion 27/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 27/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av den allmänna motiveringen under rubriken ”Budgetprocessen” i avsnittet ”Ekonomisk politik”

 

Man kan konstatera att budgeten är mycket expansiv och att budgetomslutningen ökat med 49 miljoner euro under sittande regering. Trots extremt goda tider med rekordstor ”flitpeng”, hög avkastning av PAF-medel och spelskatt bl.a. så blir det inte en enda euro över till utjämningsfonden. Att låta konsumtionsutgifterna öka med så mycket som 4,6 % är inte bra, allt över 2% måste anses vara ett misslyckande. 2,6 %-enheter av ökningen i budgetomslutningen innebär 4 miljoner euro vilket är summan man kunde sparat på driften med bättre styrning. Att dessutom samtidigt ha en investeringsnivå som ökar med 30% kan helt enkelt inte anses rimligt. Det förefaller som om regeringen tappat greppet över ekonomistyrningen och låter medlen flöda fritt alternativt försöker reparera ett något skamfilat rykte hos väljarkåren inför valåret. Detta är ingen trevlig situation med tanke på den regering som komma skall och reda upp detta med högst troligen betydligt mindre intäkter. En bakom liggande orsak till detta är troligtvis bristen på övergripande politiskt ledarskap inom landskapsregeringen och den instabilitet som rått sedan en tid tillbaka med många regeringar på kort tid där ministrarna inte hunnit sätta sig in i verksamheten och fått den behövliga överblicken för att kunna prioritera. Vi anser att man nu måste försöka återfå kontrollen över budgetutvecklingen och vända trenden genom att göra behövliga strukturella förändringar i enlighet med den inriktning som partierna var i stort sett överens om i valet 2003. Att slopa rambudgetsinstrumentet är inget bra förslag, istället bör det utvecklas för att finna sin roll och bidra till bättre ekonomistyrning. Ytterligare bör en extern konsult anlitas för att arbeta fram ett förslag på vilka verksamheter som på kort och lång sikt kan upphandlas och konkurrensutsättas.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

                     

att första stycket under rubriken ”Budgetprocessen” i avsnittet ”Ekonomisk politik” i budgetförslagets allmänna motivering ersätts med följande: ”Landskapsregeringen skall under kommande år prioritera ekonomistyrningen över förvaltningen så att budgetomslutningen kan nedbringas. Detta skall ske genom att göra kraftfulla strukturella förändringar för att effektivisera och nedbringa kostnaden för förvaltningen så att resurserna satsas rätt och på kärnverksamheten. Rambudgetsinstrumentet utvecklas så att det innehåller ramarna för vad de olika verksamheterna får kosta och antas av lagtinget som en budgetlag för att tydligt ange förutsättningarna inför budgetprocessen. För att nedbringa kostnaderna för förvaltningen görs en genomgripande kartläggning av en extern konsult över vilka verksamheter som kan konkurrensutsättas och upphandlas av privata aktörer.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm