Finansmotion 27/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 27/2009-2010

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2006-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Jakt på helgdagar, komplettering av motiveringen

 

Dagarna vilka jakt är tillåtna under respektive jaktsäsong följer gamla kyrkliga traditioner. Man får inte jaga på särskilda helgdagar. Samhället har på många sätt ändrats och moderniserats, vilket vi även borde kunna se i detta sammanhang.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 47.22 Jakt- och viltvård ska kompletteras med följande: Landskapsregeringen kommer  under året att bereda en lagstiftningsförändring av 19 § jaktlagen så att jakt kan bedrivas även under juldagen, nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, pingstdagen och allhelgonadagen.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

 

 

John Hilander