Finansmotion 28/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 28/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Olof Erland

2000-11-20

FM2820002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget för turismens främjande (47.07.40) med 1.000.000 mark för marknadsföringssatsningar för musikteatern Katrina och sjökvarteret

·       Moment 47.07.40

 

Enligt budgeten för år 2000 skall en återkommande musikteater etableras på Åland. Därför beslöt lagtinget att musikteatern Katrina skulle understödas. Katrina har rönt stora framgångar och engagerat många människor. Musikteatern har stort marknadsföringsvärde för landskapet och den erfarenhet och kompetens som byggts upp kring Katrina riskerar att gå förlorad om landskapet inte ger stöd för kontinuitet i verksamheten.

     Likaså har Sjökvarteret med hantverk och byggnadsverksamhet baserad på åländska sjöfartstraditioner blivit ett aktivitetscentrum och en viktig ingrediens i marknaden för besöksnäringen på Åland.

     Konkurrensen är hård i turistnäringen och Åland måste satsa på områden där vi har unika traditioner och möjligheter. Den kunskap och kompetens som byggts upp måste tas tillvara.

     Ålands turistförbund, som till stor del finansieras av landskapet, bör inom sitt ansvarsområde också bidra till marknadsföringen av unika projekt som Katarina och Sjökvarteret med Linden som flaggskepp.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 47.07.40. Turismens främjande höjs med 1.000.000 mark för en satsning på marknadsföring av Åland genom musikteatern Katrina och Sjökvarteret.

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Olof Erland

 

 

Sune Eriksson

 

 

Viveka Eriksson

Leo Sjöstrand

 

 

Ritva Sarin Grufberg

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sune Mattsson

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Hasse Svensson