Finansmotion 28/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 28/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget och ändring av motivering under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter

 

 

Landskapsregeringen föreslår under momentet inga nya markområden och fastigheter som skall avyttras. Arbetet med att avyttra obehövliga fastigheter bör fortsätta och landskapsregeringen bör i tilläggsbudget återkomma med förslag på vad som kan avyttras. Vidare bör markområdet som landskapet äger på Svinö i Mariehamn planeras för exklusivt boende i egnahemhus och säljas ut till högst bjudande till folk som vill satsa på sitt boende. Svinö borde göras till ”Mariehamns Waxholm” Det finns efterfrågan på sådant boende och på grund av Mariehamns stads bostadspolitik råder nu brist på sådana tomter. Vidare bör landskapets egna skogsinnehav ifrågasättas och en utredning göras huruvida hela eller delar av beståndet borde avyttras.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 37.55.21 höjs med 500.000,- EUR samt att motiveringen under momentet skall lyda som följer: ”Landskapsregeringen fortsätter under året arbetet med att avyttra fastigheter på den öppna marknaden som inte behövs för landskapsförvaltningen. En utredning görs under året om landskapets skogsinnehav skall avyttras helt eller delvis. Landskapets markområde på Svinö planeras för exklusivt boende i egnahemshus och tomter säljs därefter till högst bjudande. Detta för att medverka till att tillgången till denna typ av boende ökar för att motsvara efterfrågan”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Gun-Mari Lindholm