Finansmotion 28/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 28/2009-2010

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2006-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Flaggning i Bryssel,  komplettering av allmänna motiveringen

 

Åland har ingen egen politisk representation i Bryssel. Däremot har vi en specialrådgivare som har sitt kontor i samma byggnad som den finska representationen. Ingenstans, varken utanför byggnaden eller i dess entré, syns spår av att där finns ett åländskt kontor.

     Vid lagtingets senaste besök vid Finlands representation påtalades avsaknaden av den andra finländska flaggan, det vill säga den åländska, vid fasadflaggningen. Vi har levt i tron att detta skulle rättas till. Men det har ännu inte skett.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att texten i den allmänna motiveringen, Självstyrelseutveckling, Allmänt, andra stycket kompletteras med följande: Landskapsregeringen kommer under året att tillse att fasadflaggningen utanför Finlands representation i Bryssel kompletteras med Ålands flagga

 

 

Mariehamn den 13 november

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

John Hilander