Finansmotion 29/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 29/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för understöd för kollektivtrafik (48.10.45) med 400.000 mark som bidrag för kollektivtrafik i Mariehamn

 

Landskapsstyrelsen framhåller i budgeten det angelägna i att landskapet fortsättningsvis kraftfullt stöder kollektivtrafiken  i syfte att om möjligt öka bussåkandet. Under senare tid har även diskuterats avgiftsfri busstrafik för att höja intresset för kollektivt åkande.

Landskapet stöder den kollektiva trafiken på landsbygden och i skärgården med  3.970.000 mk vilket är vällovligt, men Mariehamns stad som redan infört helt kostnadsfri

     Busstrafik erhåller ,trots politiska löften, inte ett penni.

     För att stöda Mariehamns stads mycket goda initiativ som hittills helt finansieras med kommunens medel bör anslaget under 48.10.45 höjas för att också staden skall få en rättmätig bidragsandel för kollektivtrafiken

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget höjer anslaget under moment 48.10.45. med 400.000 mk som bidrag för kollektivtrafiken i Mariehamn.

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Lasse Wiklöf