Finansmotion 29/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 29/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 45.70.20, Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetsutgifter

 

 

Många barn och ungdomar upplever idag psykisk ohälsa, orsakerna till detta är säkert mångfacetterade. Inom landskapsförvaltningens socialpolitiska område skall man fortsättningsvis lägga tyngdpunkten på barn och ungdom. Detta arbete kommer förhoppningsvis att visa på åtminstone en del av orsakerna till barns och ungdomars upplevda problem och leda till strukturella förändringar och insatser där det behövs.

 

För närvarande vänder sig allt fler ungdomar till den öppna psykiatrin. Ökad efterfrågan av den öppna psykvådens service har lett till ökade kötider och ibland en nästan ohållbar situation. Samma antal personal som tidigare skall klara av ett ökat antal besök. För att underlätta situationen och därmed kunna erbjuda en snabbare service är det nödvändigt att åtminstone tillfälligt ha en tilläggsresurs inom den öppna psykiatrin.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.70.20 höjs med 50.000 EUR för en extra resurs vid barn- och ungdomspsykiatrins öppna mottagning vid ÅHS.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström