Finansmotion 29/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 29/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel

 

 

Landskapsregeringen har under året formulerat och skickat ut en enkät till alla hästägare på Åland. Enkäten skall ge svar på huruvida det finns behov av och intresse för en hästklinik på Åland. Enligt muntliga uppgifter från Ålands Hästavelsförening visade enkätens svar att intresset är stort. En hästklinik skulle anläggas vid travbanan i Norrböle för att kunna utnyttjas effektivt. Många ålänningar får idag lov att åka med sin skadade häst till någon av Sveriges närmast belägna hästkliniker för att t.ex. få sin häst röntgad. Olyckor kan även drabba inresta hästar under tävlingar. Travbanan i Norrböle har under de sista åren gått från att ha varit nästintill uteslutande för travsporten till att vara en anläggning för hela häst-Åland, d.v.s. ett slags hästcentrum. Förutom travtävlingar anordnas olika ridtävlingar på både klubb- och nationell nivå. Därtill används anläggningen för träning. Till ett sådant centra hör ett ridhus. Frågan är om ett sådant skulle kunna placeras på området.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att ett tillägg fogas till motiveringen under moment 44.20.51 enligt följande: ”Medlen under momentet kan användas för utredningar och projektering av en hästklinik samt för att utröna hur finansieringen kunde ordnas. Vidare kan medlen användas till att utreda en framtida placering av ett ridhus på området.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström