Finansmotion 29/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 29/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

Landskapsregeringen förslår att en tjänst som trafikkoordinator inrättas. Koordinering av trafiken och liknande arbetsuppgifter är förvisso viktiga men det kan inte anses förnuftigt att utöka antalet tjänster. Dessa arbetsuppgifter bör iställlet påföras någon befintlig tjänst, t.ex. den biträdande avdelningschefen som föreslås inrättas.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att tredje stycket under motiveringen under moment 48.01.01 strykes samt att antalet tjänster för 2009, i tablån ändras till 10,5.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg