Finansmotion 3/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 3/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Leo Sjöstrand

2002-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om minskning av inkomstanslaget under moment 38.20.20 Skärgårdstrafiken, verksamhetens inkomster med 3.000.000 mark

 

 

Skärgårdsfärjorna utgör förlängningen av vägnätet på Åland, enligt landskapsstyrelsens handlingsprogram är  skärgårdsfärjorna skärgårdens landsvägar.

     I landskapet upptas inga avgifter av vägtrafikanter. Därför bör också skärgårdstrafiken avgiftsbefrias.

     Landskapet Åland består av olika regioner som kompletterar varandra. En väl fungerande regionalpolitik tar hänsyn till alla regioners överlevnadsmöjligheter. En av grunderna för skärgårdssamhällets överlevnad är en välfungerande trafik. Avgiftssystemet innebär att skärgården kommer i ett sämre konkurrensläge än andra regioner på Åland, t. ex. då det gäller näringsverksamhet. I övrigt uppstår också merkostnader för skärgårdsborna av avgifterna.

     All trafik till och från skärgården samt inom skärgården bör vara avgiftsfri medan avgifter även i fortsättningen bör uppbäras för trafiken från ändhamn till ändhamn.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 38.20.20 minskas med 3 miljoner mark till 1 miljon mark.

 

 

Mariehamn den 20 november 2002

 

 

Leo Sjöstrand

 

 

Ritva Sarin Grufberg

 

Viveka Eriksson

Lotta Wickström-Johansson

 

Sune Mattsson

Raija-Liisa Eklöw

 

Ronald Boman

Sune Eriksson

 

Olof Erland

Hasse Svensson

 

Anders Englund